Historia - Publiczna Szkoła i Przedszkole w Dąbrówce Tuchowskiej

Publiczna Szkoła Podstawowa
Przedszkole Publiczne
im. Kornela Makuszyńskiego
w Dąbrówce Tuchowskiej
Przejdź do treści
Historia

Do roku 1965 nie było szkoły w Dąbrówce Tuchowskiej. Dzieci uczęszczały do szkoły w Tuchowie. Nauka w szkole w Tuchowie trwała cztery lata. Około roku 1880 podwyższono okres nauki do sześciu klas: pierwszej, drugiej, trzeciej niższej, trzeciej wyższej, czwartej niższej i czwartej wyższej. Po ukończeniu sześciu lat nauki uczeń mógł uczyć się w gimnazjum w Tarnowie lub w Tuchowie uczęszczać do trzyletniej szkoły uzupełniającej. Nauka w szkole do roku 1891 trwała od godz. 8.00 do 15.00 z przerwą obiadową.

W pierwszych latach niepodległości w całym państwie polskim ustanowiono jeden typ siedmioklasowej szkoły podstawowej, tym samym zmieniono w Tuchowie klasy szkolne. Do roku 1891 wszystkie klasy rozmieszczone były w starym budynku po szkółce parafialnej.

W latach 1936-1938 wybudowano w Tuchowie dwupiętrowy budynek szkolny, gdzie z łatwością pomieszczono wszystkie klasy szkolne. Po wprowadzeniu do szkół podstawowych ósmej klasy i ten budynek szkolny okazał się niewystarczający.

W roku 1965 powstał projekt wybudowania drugiego budynku dla szkoły podstawowej w Tuchowie, koło kapliczki w pobliżu Dąbrówki Tuchowskiej. W tym samym dniu 11 kwietnia na zebraniu przedwyborczym w Dąbrówce Tuchowskiej na którym był obecny Powiatowy Inspektor Szkolny Fryderyk Łazarz, zostal wysunięty przez Michała Gierałta wniosek by utworzyć w Dąbrówce Tuchowskiej filie szkoły w Tuchowie dla najniższych klas. Zgłoszony wniosek został przychylnie załatwiony przez Wydział Oświaty. Wydział Oświaty w Tarnowie pismem z dnia 8 czerwca 1965 roku skierowanym do wnioskodawcy wyraził zgodę na wysunięty projekt, przeznaczając równomiernie środki na remont byłego budynku gromadzkiego. Po odremontowaniu budynku stworzono filie szkoły w Dąbrówce Tuchowskiej pod kierownictwem szkoły w Tuchowie.

Z dniem 1 września 1965 roku rozpoczęto naukę klas 1,2,3 i 4tej przez dwóch nauczycieli, odciążając tym samym szkołę w Tuchowie. Dzieci z klas 5,6,7 i 8ej uczęszczają do szkoły w Tuchowie. W roku 1967 Inspektorat Szkolny w Tarnowie ustanowił samoistną jednostkę szkolną w Dąbrówce Tuchowskiej z miejscowym kierownictwem szkolnym, wyłączając ją z pod kierownictwa szkolnego w Tuchowie.

W roku 1969 na zebraniu przedwyborczym w Dąbrówce Tuchowskiej został wysunięty przez wyborców wniosek aby w Dąbrówce Tuchowskiej został wybudowany budynek szkolny, w którym by pomieszczono wszystkie osiem klas szkoły podstawowej. Następnie na zebraniu wiejskim wybrano Komitet Budowy Szkoły, który miał zajmować się sprawami związanymi z budową budynku szkolnego. W skład Komitetu zostali wybrani p.Adam Hudyka, jako przewodniczący, oraz członkowie Aleksander Pękala i Mieczysław Podraza.

W 1969 roku uzyskano zatwierdzenie przez Kuratorium Szkolne w Krakowie wniosku budowy budynku szkolnego w Dąbrówce oraz ustalono plac pod budowę, na parceli p. Antoniego Bulagi.

Wskutek nowego podziału administracyjnego państwa w 1972r. oraz reformy szkolnictwa przewidującej pozostawienie na wsiach tylko 4-klasowych szkół podstawowych, z umiejscowieniem klas wyższych w siedzibie gminy, Wydział Oświaty postanowił odstąpić od budowy budynku 8-klasowej szkoły podstawowej w Dąbrówce Tuchowskiej. Na 4-klasową szkołę podstawową postanowiono zająć pomieszczenia w budynku „ Domu Ludowego” na piętrze, po opuszczeniu lokum przez zlikwidowane biuro Gromadzkiej Rady Narodowej.

Z dniem 31 grudnia 1972 r. lokal został zajęty przez szkołę, w którym po feriach zimowych zimowych w dniu 8 stycznia 1973 r. rozpoczęto naukę. Dzieci do klas wyższych uczęszczają do szkoły w Tuchowie.

Po reformie szkolnictwa w 1999 r. w Szkole Podstawowej zostały klasy 1 – 6 plus oddział przedszkolny.
e-mail:  spdabrowkatuchowska@interia.pl
© Szkoła i Przedszkole Publiczne w Dąbrówce Tuchowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody zabronione.
Adres:
SP Dabrówka Tuchowska
Dabrówka Tuchowska 145 A
33-170 Tuchów
Gmina Tuchów
woj. małopolskie
Tel: (14) 652-65-55
Adres:
SP Dabrówka Tuchowska
Dabrówka Tuchowska 145 A
33-170 Tuchów
Gmina Tuchów
woj. małopolskie
Tel: (14) 652-65-55
© Szkoła i Przedszkole Publiczne w Dąbrówce Tuchowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody zabronione.
e-mail:  spdabrowkatuchowska@interia.pl
Wróć do spisu treści