Publiczna Szkoła i Przedszkole w Dąbrówce Tuchowskiej

Publiczna Szkoła Podstawowa
Przedszkole Publiczne
im. Kornela Makuszyńskiego
w Dąbrówce Tuchowskiej
Przejdź do treści


28.02.2024

INFORMACJA
 
 
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Dąbrówce  Tuchowskiej im. Kornela Makuszyńskiego  informuje, że od   1  marca do  31   marca 2024  roku  trwa rekrutacja do PublicznegoPrzedszkola im. Kornela Makuszyńskiego.
Zainteresowanych zapraszamy.  Ilość miejsc ograniczona.
 
Karty zgłoszeniowe dziecka do przedszkola można pobierać w przedszkolu oraz poprzez stronę  internetową.
 
Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola składają wyłącznie deklaracje o pozostawieniu dziecka w przedszkolu
15.02.2023

INFORMACJA
 
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Dąbrówce  Tuchowskiej im. Kornela Makuszyńskiego   informuje, że od   1  marca do  31   marca 2023   roku   trwa rekrutacja do Publicznego Przedszkola im. Kornela Makuszyńskiego.
Zainteresowanych  zapraszamy. Ilość miejsc ograniczona.
Karty zgłoszeniowe dziecka do przedszkola można pobierać w przedszkolu oraz poprzez stronę  internetową .
 Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola składają wyłącznie deklaracje o pozostawieniu dziecka w przedszkolu
Podziękowanie


Serdecznie dziękujemy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Tuchowskiej, która również włączyła się w pomoc dla naszej Marysieńki i zasiliła jej konto piękną kwotą 1000zł
Dziękujemy serdecznie wszystkim szkołom i instytucjom, które do tej pory przeprowadziły u siebie, tak liczne zbiórki. Dzięki Wam nadzieja na osiągnięcie celu, jakim jest operacja jest coraz większa.
Pamiętajmy, że tylko RAZEM MOŻEMY WYGRAĆ!!!!


autor: P. Jadzia Nocek5.10.2022

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Programie „ Edukacyjna Sieć Antysmogowa”. Program jest objęty honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.
 
ESA, czyli Edukacyjna Sieć Antysmogowa, to projekt, w którym wspólnie działamy na rzecz poprawy jakości powietrza. Nie ma bardziej uniwersalnej sprawy niż powietrze – potrzebujmy go wszyscy, aby żyć, zdrowo się rozwijać, realizować swoje pasje. Niestety, gdy powietrze, którym oddychamy, jest zanieczyszczone, stopniowo zaczyna wpływać negatywnie na nasze zdrowie. A długotrwałe przebywanie w okolicy narażonej na smog to ryzyko wielu nawet bardzo poważnych chorób.
Świadomość problemu to początek zmiany. Dlatego staramy się, aby w szkołach i przedszkolach biorących udział w projekcie ESA instalowane były mierniki pyłów zawieszonych, które stale monitorują poziom zanieczyszczenia powietrza. Wyniki pomiarów pyłów PM10 i PM2,5 są na bieżąco aktualizowane – można je sprawdzić na wyświetlaczu znajdującym się na terenie szkoły oraz na stronie esa.nask.pl.  Jest to informacja nie tylko dla nauczycieli, uczniów i odprowadzających dzieci do szkoły rodziców, ale również dla całej społeczności lokalnej – każdy może na bieżąco śledzić wyniki pomiarów i obserwować, w jakim stopniu problem zanieczyszczonego powietrza dotyczy jego najbliższej okolicy. Pozwala to świadomie decydować o podejmowanych aktywnościach w zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza, a jeśli wskazania są alarmujące – w miarę możliwości ograniczyć tego dnia przebywanie na zewnątrz.


25.08.2022Już  koniec wakacji….  Czas wracać  do szkoły i przedszkola.
 
Uroczyste rozpoczęcie  nowego roku szkolnego 2022/2023   1 września 2022.
 
O godzinie 8.00  Msza Święta dla uczniów szkoły oraz chętnych rodziców   ze szkoły i przedszkola razem z dziećmi.
 
Następnie przemarsz do szkoły i rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego.
 
W tym dniu przedszkole czynne od godz.7.00   do 16.00. Należy zaopatrzyć dziecko w pantofle oraz śniadanko. Przy spotkaniu z nauczycielami poszczególnych grup każdy otrzyma informację odnośnie potrzebnej wyprawki.
 
Serdecznie zapraszamy!
15.02.2022

Już wkrótce REKRUTACJA  DO PUBLICZNEGO  PRZEDSZKOLA  IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
 
W DĄBRÓWCE  TUCHOWSKIEJ
 
W dokumentach przedszkola znajduje się   regulamin rekrutacji oraz wniosek  do pobrania.
 
 
Serdecznie zapraszamy !

Wniosek o przyjęcie          Regulamin rekrutacji   


7.12.2021Kraków – historia prawdziwa i legendy.
 
W ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę „uczniowie klas I- III  wzięli udział w wyciecze do Krakowa, która dostarczyła im wiele niezapomnianych wrażeń. Pierwszym etapem była Smocza Jama oraz legenda z nią związana. W następnym punkcie zwiedzania Wawel- bogactwo Zamku Królewskiego, z którym niektórzy spotkali się po raz pierwszy. Trasą Królewską udaliśmy się na Krakowski Rynek, gdzie największą atrakcją dla dzieci były Sukiennice. Kolejna trasa wiodła do Kościoła Mariackiego- uczestniczyliśmy w otwarciu ołtarza Wita Stwosza. Po wyjściu wszyscy słuchaliśmy hejnał z wieży Mariackiej. Na Rynku dzieci mogły zobaczyć Pomnik Adama Mickiewicza, następnie udaliśmy się pod Barbakan i  Bramę Floriańską.  Dzieci mogły również zobaczyć okno papieskie przy ulicy Franciszkańskiej, z którego niejednokrotnie papież Jan Paweł II przemawiał do zgromadzonych. Spacer po Rynku, zabytkowe kamieniczki i dodatkowe atrakcje min. warsztaty w fabryce cukierków pozostaną w pamięci najmłodszych. Ostatnim punktem naszej wycieczki był  Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema. Niesamowite wrażenie wywarł Ogród Świateł, w którym wraz z Królewną Śnieżką dzieci pokonywały wyznaczoną trasę. Niezapomniane wrażenia, wspaniała i udana wycieczka.
23.11.2021

Niezwykła lekcja  historii
 
W dniach 16-18  listopada 2021r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej z Piotrkowic wzięli udział w trzydniowej wycieczce „ Szlakiem Piastowskim”. Niezwykłe miejsca , niezwykła lekcja historii w drodze poprzez Poznań, Kórnik, Gniezno, Biskupin, Wenecję, Strzelno i Kruszwicę -  a wszystko to w ramach projektu „ Poznaj Polskę”, w którym uzyskaliśmy środki finansowe w wysokości  17400 złotych. Każdy uczestnik wyprawy mógł zobaczyć miejsca, w których tworzyło się państwo polskie, usłyszeć prawdziwą historię z ust przewodników, uczestniczyć aktywnie w prowadzonych zajęciach.
Niezapomniane wrażenia ze wspólnego pobytu z uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej z Piotrkowic pozostaną w naszej pamięci.

28.10.2021Realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”
 
Publiczne Przedszkole im. Kornela Makuszyńskiego w Dąbrówce Tuchowskiej w ramach tego projektu uzyskało  dofinansowanie po pozytywnym  zaakceptowaniu złożonego wniosku  w  wysokości  3200 zł.  W ramach  tych  funduszy zostaną zakupione książki   do   biblioteczek przedszkolnych dla  najmłodszych. Mamy  nadzieję, że  rodzice  naszych przedszkolaków wezmą udział w wypożyczaniu i czytaniu swoim  dzieciom.


28.10.2021


W naszej szkole zakończyliśmy prowadzenie zajęć uzupełniających dla uczniów klas  4-8.  Zajęcia wspomagające miały na celu utrwalenie wiadomości  i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Uczniowie  realizowali zajęcia z języka polskiego, języka  angielskiego, matematyki, fizyki i historii. Na zrealizowanie  zajęć otrzymaliśmy dla naszej szkoły 4200 zł.

28.10.2021


„POZNAJ POLSKĘ” -  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W DĄBRÓWCE TUCHOWSKIEJ
 
Na początku września  zostały złożone do MEN  dwa wnioski o dofinansowanie wycieczek szkolnych ;   jednodniowa dla klas 1-3 oraz trzydniowa dla klas 4-8. Wnioski zostały zaakceptowane pozytywnie i nasza placówka otrzymała   17400 zł   na realizację wycieczek po Polsce . Czas oczekiwania był bardzo długi ale za to konkretne pieniądze i  wyjątkowe plany wycieczkowe. Klasy 1-3 zwiedzą Kraków- Wawel- Rynek –Ogrody Doświadczeń, natomiast klasy 4- 6 przez trzy dni  będą poznawać „ Szlak Piastowski „ Przedmiotem powyższego przedsięwzięcia jest wsparcie w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.


29.08.2021

NOWY ROK SZKOLNY  2021/2022  TUŻ, TUŻ….
Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły i przedszkola na uroczyste rozpoczęcie  Nowego Roku Szkolnego i Przedszkolnego w dniu 1 września 2021 roku.
O godz. 8.00  - Msza Święta, następnie przemarsz do szkoły i rozpoczęcie roku szkolnego.
W tym dniu czynne  przedszkole od godz   7.00  do  godz. 16.0026.03.2021

Laptopy  dla  szkoły.
 
W dniu 15 marca otrzymaliśmy  czek  gwarantujący  przyznanie środków w wysokości  24108 zł na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla naszej szkoły. Środki zostały uzyskane w ramach konkursu grantowego  RPO województwa małopolskiego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup przez organ prowadzący sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19. Zakupione zostanie 8 laptopów .

18.02.2021

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO   DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W DĄBRÓWCE TUCHOWSKIEJ 2021/2022
 
 
1. do 10 marca  – składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej na kolejny rok szkolny, przez rodziców dzieci przyjętych w poprzednich latach szkolnych;
 
2. od 1 marca do 31 marca – wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola na kolejny rok szkolny ;
 
3. 15  kwietnia godz. 14.00– podanie do publicznej wiadomości listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 
4. od 15  kwietnia do 29  kwietnia  do godz. 15.00 - obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru  przedszkola
 
5.  6 maja o  godz. 13.00  - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych  i nieprzyjętych do przedszkola;
 
6. od 7  maja do  18  czerwca 2021  r. – rekrutacja uzupełniająca   

UWAGA!  
Wniosek rekrutacyjny oraz inne dokumenty dotyczące Przedszkola znajdziecie Państwo w menu głównym strony w  zakładce Przedszkole > Dokumenty
14.12.2020

Zamieszczono nowe zdjęcia w naszej galerii Przedszkola oraz Szkoły Postawowej
20.10.2020
8.09.2020

INFORMACJA DLA   UCZNIÓW  SZKOŁY   ORAZ   RODZICÓW / SZKOŁY I PRZEDSZKOLA /
 
  Bardzo  proszę o  zalogowanie się do aplikacji pod adresem  https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminatuchów
 
Pierwsze logowanie będzie wymagało adresu mail  oraz należy  założyć konto.   Po kliknięciu „ załóż konto „ będzie ponowne wpisanie adresu mail oraz ustawienie swojego hasła poprzez które będzie możliwość  zawsze wejścia na e- dziennik.  Hasło należy  sobie   zapisać.28.08.2020

PROCEDURY W SZKOLE I PRZEDSZKOLU  IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W DĄBRÓWCE TUCHOWSKIEJ
  
Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. obowiązują następujące procedury:
   
 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń,  przedszkolak  bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w    izolacji.
 2. Uczniowie, dzieci przedszkolne z objawami chorobowymi mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach zdalnie. W przypadku poważnych objawów chorobowych, po poinformowaniu szkoły przez rodzica uczeń jest zwolniony z obowiązku uczestniczenia w zajęciach. Szkoła zorganizuje zdalne nauczanie.
 3. Rodzice uczniów , dzieci z objawami alergii są zobowiązani do przedstawienia w szkole zaświadczenia lekarskiego.
 4. Uczniowie , dzieci przedszkolne mogą być przyprowadzane do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i  ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 5. Opiekunowie odprowadzający dzieci proszeni są o przestrzeganie poniższych zasad:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • w szatni szkolnej może przebywać w danej chwili max 2 opiekunów i 2 dzieci,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m. in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa,  rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)
 • dzieci szkolne i przedszkolne      nie zabierają do szkoły – przedszkola zbędnych rzeczy  
 1. Obowiązują ogólne zasady  higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie  zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 2. Uczeń posiada własne przybory i      podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 3. Rodzice mają obowiązek zaktualizować numery telefonu i adresy mailowe w celu szybkiego kontaktu  ze szkołą , przedszkolem.
27.08.2020

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLU W DĄBRÓWCE TUCHOWSKIEJ
 
 
Serdecznie zapraszam na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021  według następującego planu;
Przedszkole -  rozpoczyna zajęcia w tym dniu  indywidualnie w dowolnych godzinach pracy od 7.00 do 16.00
W czasie indywidualnych spotkań rodzica i dziecka z wychowawcą wszyscy otrzymają niezbędne informacje.
Przypominam o konieczności założenia maseczek przez opiekunów dzieci.

Szkoła – rozpoczęcie roku szkolnego na boisku  o godzinie 9.00
Zostaną przedstawione ogólne informacje dotyczące  szkoły w nowym roku oraz zostanie udzielone
błogosławieństwo  przez księdza katechetę.
Następnie uczniowie udadzą się do przydzielonych sal z wychowawcą, gdzie wszyscy otrzymają plan lekcji oraz podręczniki na nowy rok szkolny. Proszę zabrać ze sobą puste plecaki do zapakowania książek.
Przypominam o koniecznych maseczkach przy wejściu do szkoły.
24.08.2020

INFORMACJA DLA RODZICÓW  DZIECI  PRZEDSZKOLNYCH rozpoczynających edukację  w dniu 1 września 2020 roku.

Każde dziecko przedszkolne  powinno  mieć :
 
 • pantofle – najlepiej na rzepy,      które nie wymagają wiązania (podpisane),
 • ubrania luźne i wygodne, łatwe do      zdjęcia,
 • dodatkowe ubrania na zmianę      (bielizna, spodnie, rajstopy, skarpetki, podkoszulek, bluzka), które      umieszczamy w szatni w przyporządkowanej szafce dziecka.
 • szczoteczkę do zębów z      zamknięciem,zestaw do leżakowania: poduszka      + kocyk / zapakowane w worku foliowym i podpisane/
 • teczka rysunkowa cienka,
 • blok techniczny, rysunkowy oraz blok rysunkowy z kolorowymi kartkami,
 • kredki ołówkowe cienkie lub grube (Bambino, Lyra),
 • nożyczki, ołówek miękki, gumka, pisaki, temperówka, klej wykręcany (najlepiej żółto – zielony), pędzelek do malowania gruby i cienki,
 • pojemnik zamykany na przybory
 
W bieżącym roku przedszkolnym będzie realizowany program wychowania przedszkolnego w oparciu o pakiet edukacyjny „Entliczek „.Nowa  Era
 
Koszt pakietu:  4-latek - 96 zł ,   5- latek - 126  zł. , 6-latek - 135  zł.
 
Płatność należy należy  regulować w dniu rozpoczęcia roku przedszkolnego (1 września) celem rozliczenia się z wydawnictwem. Ponadto do 4 września 2020 należy uzupełnić brakującą dokumentację.
8.07.2020

Zamieszczono nowe zdjęcia w galeriach przedszkola oraz szkoły LINK> GALERIA26.05.2020
25.05.2020


23.04.2020
   
Biblioteka szkolna w czasie zdalnego nauczania

Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice!

Biblioteka szkolna oficjalnie jest zamknięta. Jednak nie zapominam o czytelnikach i zamieszczam trochę pomysłów na spędzenie czasu w domu, propozycji jak się bawić i uczyć.
Dla wszystkich, którzy lubią czytać polecam:

https://lektury.gov.pl - portal internetowy zawierający większość szkolnych lektur;
https://wolnelektury.pl - biblioteka czynna 24 godziny na dobę, której zasoby są dostępne całkowicie za darmo;
https://calapolskaczytadzieciom.pl - strona poświęcona kampanii społecznej, promuje wartościową literaturę dla dzieci i młodzieży, prowadzi programy edukacyjne dla rodziców, nauczycieli i uczniów.
Pomysły i ciekawe materiały edukacyjne w formie zabawy znajdziecie na stronie https://czasdzieci.pl/slask/.

Drodzy Uczniowie, pamiętajcie, że „Czytanie to najlepszy sposób uczenia się. Czytanie to najlepsza nauka”(Aleksander Puszkin)

Zostań w domu – czytaj!!!


 
BIBLIOTEKA POLECA
Drodzy uczniowie – starsi i młodsi !
Oto książka o kolczastym złoczyńcy i jego kumplach. Ludzie związani z rynkiem książki z inicjatywy ilustratorki Ewy Podleś stworzyli kierowaną do Was, czytelników książkę o koronawirusie. Książka dostępna jest w wersji elektronicznej do pobrania całkowicie za darmo. Nosi tytuł „Masz tę moc!".

 
Dom Kultury w Tuchowie pod patronatem Burmistrza Tuchowa organizuje inny niż zwykle konkurs recytatorski dla dzieci. Tytuł zostaje ten sam „Przyjaciele dzieci wierszem do nich piszą”, forma się jednak zmienia.

Więcej informacji na stronie
Zachęcam do udziału przedszkolaki oraz uczniów klas I-VI
nauczyciel – bibliotekarz Ewa Laska
15.03.2020

INFORMACJA  -   REKRUTACJA  DO  PREDSZKOLA
 
W związku z obecną sytuacją dotyczącą zamknięcia placówek oświatowych w kraju z powodu epidemii koronawirusa  rekrutacja odbywa się wyłącznie telefonicznie .
 
Proszę o kontakt pod numerem 789414082  lub  e- mail  : spdabrowkatuchowska@interia.pl
 
Termin rekrutacji przesunięty  do  10.04.2020 r.11.03.2020

KOMUNIKAT !

 
OD  JUTRA  TJ.12.03.2020  ZOSTAJĄ ZAWIESZONE ZAJĘCIA  DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE  W CAŁYM KRAJU  NA OKRES 2 TYGODNI. NA BIEŻĄCO BĘDZIEMY INFORMOWAĆ O PRZYWRÓCENIU ZAJĘĆ.
 
SZKOŁA   I   PRZEDSZKOLE   NIECZYNNE   DO ODWOŁANIA .
 …To nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny. To jest czas kwarantanny właściwie naszego społeczeństwa, to jest czas, który powinniśmy spędzić w domu, w izolacji. W związku z tym gorący apel o odpowiedzialność, żebyśmy poważnie potraktowali ryzyko - apeluje minister zdrowia.
17.02.2020

INFORMACJA
  
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Dąbrówce  Tuchowskiej im. Kornela Makuszyńskiego informuje, że od  2 marca do 31 marca 2020 roku trwa rekrutacja do Publicznego Przedszkola.  Zainteresowanych zapraszamy.  Ilość miejsc ograniczona.
Karty zgłoszeniowe dziecka do przedszkola można pobierać w przedszkolu  oraz poprzez stronę  internetową >TUTAJ<.21.11.2019

Dlaczego warto Dzieciom czytać książki ???22.02.2019

INFORMACJA

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Dąbrówce  Tuchowskiej im. Kornela Makuszyńskiego   informuje, że od 4 marca  
do 31 marca 2019  roku  trwa rekrutacja do Publicznego Przedszkola.
Zainteresowanych   zapraszamy. Ilość miejsc ograniczona
Karty zgłoszeniowe dziecka do przedszkola można pobierać  w przedszkolu  oraz poprzez stronę  internetową klikając POBIERZ DOKUMENTY .


10.09.2018


 Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.


28.08.2018

KONIEC WAKACJI – ZAPRASZAMY  NA UROCZYSTE  ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019.
        Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów i przedszkolaków wraz z rodzicami na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego  w dniu 3 września 2018 roku. Początek uroczystości o godzinie 8.00   - Msza Św. w Kaplicy  w Dąbrówce Tuchowskiej a następnie przejście do budynku szkoły i przedszkola. Informuję również, że w tym dniu przedszkole czynne będzie od godziny 7.00 do 16.00
Zapraszam  
Bernadeta Wróbel- dyrektor


25.05.201810.05.2018

Z A P R O S Z E N I E
SEDECZNIE ZAPRASZAMY  NA PIKNIK RODZINNY, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 9 CZERWCA 2018 ROKU O GODZINIE 14.30 PRZY PRZEDSZKOLU I SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W DĄBRÓWCE TUCHOWSKIEJ


5.03.2018

Zamieszczono regulamin rekrutacji do przedszkola oraz wniosek i deklaracjęe-mail:  spdabrowkatuchowska@interia.pl
© Szkoła i Przedszkole Publiczne w Dąbrówce Tuchowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody zabronione.
Adres:
SP Dabrówka Tuchowska
Dabrówka Tuchowska 145 A
33-170 Tuchów
Gmina Tuchów
woj. małopolskie
Tel: (14) 652-65-55
Adres:
SP Dabrówka Tuchowska
Dabrówka Tuchowska 145 A
33-170 Tuchów
Gmina Tuchów
woj. małopolskie
Tel: (14) 652-65-55
© Szkoła i Przedszkole Publiczne w Dąbrówce Tuchowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody zabronione.
e-mail:  spdabrowkatuchowska@interia.pl
Wróć do spisu treści